MANDEGRUPPE 2021

Skal 2021 være året hvor du tager dig selv og dit mandeliv seriøst?

Mød op med andre gode mænd, i en udforskning af maskulint nærvær, mod, kraftfuldhed, dedikation og fordybet kontakt.

Mandegruppeforløb hvor vi går i kødet på moderne mandeudvikling.

For dig der vil:

 • have klar retning, have mod til at følge dit kald i livet
 • blive en bedre elsker og partner
 • have både kraftfuldhed og empati
 • skabe mere autentiske relationer og fordybet intimitet
 • forstå følelser, og det svære, på måder der styrker din maskulinitet
 • tage ansvar for dig selv og din omverden
 • styrke integritet og selvværd
 • have indsigt i den poetiske dans mellem maskulinitet og femininitet, på en moderne måde

Jeg kalder det metamoderne mandearbejde. Vi blander det gamle og det nye, teknikker fra coaching, meditation, kropsarbejde og authentic relating mixes med forståelser fra gamle visdomstraditioner (som tantra og taoisme) sammen med moderne psykologi, neurologi og biologi.

Om forløbet: På alle mødeaftenerne har vi sharing og relationelle øvelser. Fællesskabet med andre mænd er ”rygraden” i en mandegruppe. Derudover bliver du ved hvert møde indført i forskellige temaer der belyser forskellige maskuline grundkvaliteter. Programmet er løst inspireret af de klassiske arketyper: Kongen, Krigeren, Magikeren og Elskeren.

 • 9/3: Totempælen! (det punkt der står i midten af gruppen, og symboliserer de værdier, formål og regler gruppen er samlet om). Vi sætter gruppens værdimæssige ramme. Belyser spørgsmålene: Hvad er vigtigt for dig (i dit liv, og i denne gruppe)? Hvilke værdier skal karakterisere vores gruppe?
 • 23/3: Dragekamp 101: Den bevidste mand dræber drager med kærlighed og maskulin klarhed. At ”kæmpe med drager” er at møde op overfor livets indre og ydre udfordringer, på en balanceret, sund og funktionel måde. Vi undersøger hvordan du som mand møder op i den uendelige strøm af livsudfordringer, og lever på din ”edge”. Arketypen for temaet er Krigeren
 • 6/4: Dit kald. Vi udforsker hvad dit kald i livet er, og i hvor høj grad du lever i overensstemmelse med det. Hvad vil livet med dig? Hvor skal du møde mere op med dig i livet? Arketypen her er Kongen
 • 20/4: Dit kald fortsat. Sharing og videre proces med dit kald og Kongearketypen
 • 4/5: maskulin/feminin polaritet. Vi udforsker området af seksuel polaritet og dynamik. Hvilke sider af dig selv skal du have fat i, for at seksuel energi kan flyde og leve med din partner? Vi åbner for Elskerarketypen. (hvis du lever uden partner, er Elskeren stadig relevant)
 • 18/5: Maskulin/feminin polaritet fortsat. Elskerarketypen lærer nye lækre dansetrin.
 • 1/6: Udvidet sharing og gruppeproces. Fordybelse i den enkeltes proces.
 • 15/6: opsamling på de forskellige temaer og afrunding af forløbet.

(der tages frihed til at programmet løbende justeres og tilpasses efter gruppens behov)

Inden du vælger at deltage i en mandegruppe, er der en række gode spørgsmål du bør stille dig selv:

 • Er du villig til at dele ærligt med andre mænd?
 • Er du villig til at lade andre mænd spejle og inspirere dig?
 • Er du åben overfor at lade dig inspirere af både videnskabelige og spirituelle tilgange?
 • Er du villig til at bidrage til gruppen, igennem dit nærvær og engagement?
 • Er du villig til at lade politik og holdninger til samfundsspørgsmål ude af gruppens arbejde?
 • Er du villig til at committe dig til at deltage alle gangene, med mindre en virkelig god grund hindrer din deltagelse?
 • Er du villig til at holde klar fortrolighed? Hvad der deles i gruppen, bliver i gruppen. (man kan dele om egen proces, og om gruppens form. Alt personligt undlader man at viderebringe)

Om mandegrupper kort:

En mandegruppe kan rumme meget forskellige mænd, på tværs af alder, livserfaring, uddannelse og seksuel orientering. Ofte er det forskelligheden der skaber magien, og igennem forskellighed at vi inspirerer hinanden mest.

Deltagere behøver ikke have erfaring med terapi, selvudvikling, spirituel træning eller lignende, selvom den slags erfaring ofte styrker gruppen. Evne til selvindsigt, åbenhed og parathed til at flytte sig livsmæssigt, er det vigtigste.

De fleste der går engageret ind i mandegruppearbejde, overraskes over hvor stærk og berigende en gruppe er. At arbejde med egen udvikling i gruppe, er almindeligvis mere berigende (og billigere!) end at tage individuelle sessioner med en lærer/terapeut/coach, eller deltage i workshops. Forløbet i en gruppe giver noget særligt.

Mandegrupper har årtusinders tradition. Mange kulturer har en tradition for at mænd samles i en cirkel, og deler hvad der rører sig i deres indre og ydre liv. I stenalderen sad mænd formentlig og delte sådan ved et bål.

Måske er grunden til at det virker, at det ligger dybt i vores natur.

Har du spørgsmål? – du er velkommen til at ringe på 29 82 77 92

Praktisk:

Max 8 deltagere

8 gange, hver 14. dag med start d. 9/3 2021 (OBS: Grundet covid er startdato ændret fra 23/2)

Datoerne er:
9/3 – 23/3 – 6/4 – 20/4 – 4/5 – 18/5 – 1/6 – 15/6

Kl. 18-21 alle datoer

Adresse: ISFO – Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal.
1871 Frederiksberg C

Pris: 2800,-

Bankoverførsel: Danske Bank.
Reg.nr.: 4200.
Kontonr.: 11228682.

Eller MobilePay 29827792

(skriv navn og “mandegruppe”)

Mulighed for nedsat pris for studerende/økonomisk udfordrede, skriv til mig.

Du behøver ingen forkundskaber eller erfaring med selvudvikling, forløbet er lavet så alle kan være med.
Du forpligter dig til at dedikere dig til forløbet, og prioritere at deltage.

Om Jakob:
Jakob har 20 års erfaring med arbejde med spiritualitet, terapi og selvudvikling, har studeret en bred vifte af visdomstraditioner, meditation, moderne psykologi, traumeforståelse og coaching.
Tidligt opdagede han at det maskuline i ham selv, og mange andre mænd, havde behov for healing og styrkelse. Senere er det blevet et kald at arbejde med det maskuline og det feminine som veje til selvkontakt, vækst og mental sundhed.
Han har en dyb interesse for hvordan det maskuline og feminine er beskrevet i de gamle traditioner, samt hvordan forholdet mellem maskulininitet og femininitet forstås med moderne psykologiske briller. Hans tilgang er integral, og bruger vinkler fra forskellige områder som filosofi, spiritualitet, moderne hjerneforskning, psykologi og sociologi.
Desuden er han vild med kvinder, tango og countrysange.

Jakob faciliterer mandegrupper, authentic relating workshops og tilbyder coaching. Han er inspireret af bla: C. G. Jung, Eckhart Tolle, Jordan Peterson, David Deida, Ken Wilber, tantra traditioner samt østlig og vestlig mytologi/spiritualitet.

Se event på Facebook: https://fb.me/e/EJmbkUzh

Du kan læse mere i mit blogindlæg: MANDEARBEJDE 2021 – Metamoderne moden maskulinitet