Den indre kritiker 1

Featured Video Play Icon

Den indre kritiker er en af egoets snedigste mekanismer som holder sindet fast i uautentiske mønstre. Den holder os i lav energi og lav bevidsthed, den er verdensmester i at holde os væk fra os selv!

Mennesker med codependency og tendens til at miste sig selv i relationer, har altid en streng indre kritiker. I litteraturen om codependency fremhæves arbejdet med den indre kritiker som det mest centrale i bearbejdningen af den forkerthedsfølelse som ligger i kernen af codependencymønsteret.

people pleasertest

Spørg dig selv:
1) Jeg har svært ved at sige nej, når andre beder mig om hjælp
2) Jeg har svært ved at sætte personlige grænser
3) Det er meget vigtigt for mig at andre værdsætter mine handlinger
4) Det er vigtigt for mig at andre forstår mine følelser (også uden at jeg udtrykker dem)
5) Jeg tvivler jævnligt på mig selv og mine evner
6) Jeg føler mig forkert eller skamfuld når jeg begår fejl
7) Jeg bliver meget påvirket af kritik
8) Jeg tror at et af de vigtige mennesker i mit liv, har narcissistiske karaktertræk
9) Jeg har tendens til at blive for længe i usunde relationer
10) Jeg er ofte optaget af andres problemer og behov
11) Jeg har svært ved at finde retning og dybere formål i mit liv
12) Jeg er vokset op i et følelsesmæssigt utrygt miljø
Hvis du kan svare ja til mere end ét af ovenstående spørgsmål, kunne det være en god idé at kigge på dine peoplepleasertendenser. Du har formentlig tendens til at handle ud fra traumereaktioner, fremfor dit dybere selv.
Du kunne formentlig have glæde af, og opleve stor vækst, ved at træne at sætte grænser, og begynde at mærke og udtrykke dine behov tydeligere. Du har sandsynligvis, som de fleste peoplepleasere, en streng indre dommer, som det kunne være godt at gøre mere venlig og hjælpsom.

7 karaktertræk ved people pleasere

Featured Video Play Icon

De 7 karaktertræk er:

1 – sætter andres behov før egne
2 – bange for følelser (egne og andres, især negative)
3 – følelse af ansvarlighed for andres tilstand
4 – lavt selvværd
5 – afhængighed af andres anerkendelse
6 – umodenhed
7 – svage ego-grænser (svært ved at sige nej)

Terapi – meget kort fortalt

Featured Video Play Icon

Her beskriver jeg hvordan terapi og terapeutiske samtaler handler om at møde dybereliggende prægninger, som regel fra barndommen, og hvordan terapeutisk arbejde handler om at møde sig selv på en anden måde end med det rationelle sind.