OM

Uddannet på Rettestrup Mølle, af Finn Kunze i meditation/mindfulness, drømmetolkning, selvudvikling, chakra energiarbejde og terapi.

Certificeret life coach fra Manning Inspire

Relationskompetence uddannelse fra Komtemplation

Facilitator i “Wheel of Consent” fra School of consent

Kurser i dybere meditativt arbejde hos Jes Bertelsen, Vækstcenteret

Om den integrale tilgang:

I integral forståelse, er der forståelse for at vi udvikler os på mange områder samtidigt. Vi kalder de områder:

– Vågne op (din bevidsthedsmæssige opvågnen. En meditationspraksis som f. eks. I zen-buddhisme, eller en mindfulnesstræning er “vågne op” praktikker)

– Åbne op (for mig er “åbne op” både udvidelse af de empatiske , og en dybere udvidelse af din kropslige sansning og forankring, herunder muligvis sansning af subtil energi. Kropsarbejde der skaber embodiment, relationstræning (circling/authentic relating) samt visse spirituelle praktikker åbner os op)

– Rydde op (terapeutisk udvikling, al det psykodynamiske, at arbejde med vores skyggesider og dysfunktionelle sider. Terapi er “rydde op” arbejde)

– Møde op (både at møde op livet og din karriere, og at møde op i dit liv med alt hvad det indeholder fysisk og følelsesmæssigt. Coaching og mentoring kan kaldes “mød op” træning)

– Fucke op! (begå masser af fejl. Hvis vi ikke fejler har vi ikke været modige nok! Fucke op kræver ikke arbejde, det kommer som regel af sig selv)

En sund integral udvikling dækker aller “opperne”. Når vores udvikling går i stå, kan vi ofte tjekke ind i listen over “opper”, og se hvorfor. Hvis vi f. eks. Arbejder for ensidigt på at vågne op, gennem daglig meditation, men bliver ved med at løbe ind i relationelle problemer, er det sandsynligvis et tegn på at vi har noget vi skal rydde op eller åbne op. For meget “oprydning” kan køre i ring, og vi skal måske fokusere mere på møde op, osv.
I forløb hos mig hjælper jeg dig til at dække og komme rundt om opperne. Herunder er en gennemgang af de forskellige Opper der forklarer lidt dybere.

Terapeutisk arbejde:
Ryd op
Terapi handler om de måder vi er såret på. Jeg forstår vores traumer som skabt igennem de relationer og omstændigheder vi har været i i barndommen. De fleste familier er dysfunktionelle i en eller anden grad, og de fleste af os har været i omstændigheder der har skadet os. Det kan både handle om at man har været udsat for fysiske eller følelsesmæssige overgreb, eller handle om at man har oplevet en mangel på at blive mødt med omsorg, set for den man er, eller på anden måde manglet at blive støttet og varmet. Jeg mener at traumebaserede reaktioner er ufatteligt udbredte, og en stor del af almindeligt liv. Mange mennesker færdes det meste af tiden i en tilstand af at være fastlåst i traumereaktioner, hvor følelsesmæssige flashbacks præger tilværelsen, og skaber reaktioner som er skadelige for dem selv og andre.
Når vi møder store ændringer i livet, gennemgår kriser, eller store udfordringer, så bliver vores traumatiserede sider ofte aktiveret. Det er som regel igennem de sværeste forhold i livet, at vi møder de sværeste og tungeste ting i os selv. Det er samtidig i disse situationer at vi har muligheden for at møde vores traumatiserede sider, arbejde med dem, og forvandle dem.
At arbejde terapeutisk går både ud på at få bevidstgjort de traumer der præger en, få skabt følelsesmæssig forløsning i et trygt rum, samt finde måder og veje at håndtere og være i traumereaktionerne på, når de opstår. Jeg har god erfaring med at lade en terapeutisk proces bestå af en blanding af trygge samtaler, hvor du kan lette og udtrykke dig, kombineret med daglige træninger du selv foretager dig. Det egentlige store arbejde med at forløse og bearbejde vores traumeprægede sider, foregår ude i livets virkelige relationer. Min måde at støtte dig til at bearbejde traumer på, går derfor ofte ud på at støtte hvordan du selv skaber dine forvandlinger, ved at møde nye og gamle relationer på nye måder. Min primære forståelse af traumer bygger på kompleks PTSD og

Spiritualitet:

Vågn op og åbne op

Spiritualitet er at vide at man er en del af noget større, at vores væren i livet er at være til stede i noget, som går langt ud over os selv. Om vi så kalder dette større for Gud, naturen, eksistensen eller noget helt andet, er mindre vigtigt. Det at kunne mærke noget større, og lade bevidstheden hvile i det større, uden at ville blande sig eller ændre noget, er det vigtigste.
Spiritualitet bevæger sig udover de områder af livets forståelse, som psykologi og filosofi almindeligvis beskæftiger sig med. I spirituelle øjeblikke mærkes de oplevelser af væren, som ikke kan udtrykkes direkte i ord, som ikke lader sig forstå med det rationelle sind. Tværtimod vil det rationelle sind fjerne os fra spiritualitet.
I en kontakt til spiritualitet mærkes den kvalitet som gennemstrømmer livet i alle dets forhold. I medgang og modgang, i glæde og sorg, succeseer og katastrofer er livets kvalitet gennemstrømmende. Der er et større end “mig”, der har en egen skønhed og mening. Når den mening kan kontaktes og mærkes, kan vores prøvelser og lidelser fremstå i nyt lys. Vi erkender at livets katastrofer og modgang er vigtige for vores vækst og udvikling. Livets smerte er i et spirituelt lys, ikke noget der skal fjernes eller bedøves, men snarere en del af livets helhed og en katalysator for vores vækst på personligt og mellemmenneskeligt plan. I spiritualitet kan man være til stede med alle de skadetheder, fejl, mangler og traumer der måtte være, og lade livets lys være til stede i det hele. Det betyder ikke, at man ikke skal forsøge at ændre på noget, eller bearbejde traumer og uhensigtsmæssige sider, tværtimod. Det betyder blot at man kan være perfekt i al sin uperfekthed, og helt rigtig, også i “forkerthederne”.
Jeg er bestemt ikke nogen spirituel lærer, men har nørdet en del forskellige spirituelle praksisformer indenfor meditation, og studeret forskellige spirituelle traditioner og deres praksisformer, og haft en spirituel praksis siden år 2001 Jeg har modtaget læring fra Jes Bertelsen, og fra min egen væsentligste lærer Finn Kunze indenfor bla. kristen mystik og meditation.
Spiritualitet forbindes ofte med overtro, naivitet, eller uvidenskabelighed. Det er synd for spiritualitet behøver ikke at handle om naive forestillinger, eller være uvidenskabeligt. En moderne nøgtern spiritualitet er for mig fuldstændig kompatibel med en ligeså moderne videnskabelighed. For mig er spiritualitet, psykologi og videnskab forskellige optikker at se og forstå verden i, der hver især har deres store fordele og berettigelse. De tre optikker kan og bør i en moderne forståelse supplere hinanden. Nogle gange er en knastør neurobiologisk forståelse af hjernens mekanismer det bedst kan hjælpe os nu og her. Andre gange er de psykologiske og filosofiske perspektiver det mest givende, og andre gange er en kontakt til livets spirituelle dimension det der skaber mulighed for udvikling. I min personlige oplevelse skaber den integrale forståelse, hvor naturvidenskabelige, analytiske og spirituelle perspektiver kan rummes samtidig, den mest nuancerede vej til udvikling.

Coaching:

Mød op

I en coachende tilgang går vi hurtigt i kødet på dine udfordringer, det handler om at skabe bedst muligt energiflow der hvor du er NU. Vi kigger på hvilke ressourcer er til rådighed? hvad kan du ikke få øje på? hvilke hæmmende mønstre kan brydes med det samme? Hvad er det særlige du kan?
Eks: du skal igang med en stor skriftlig opgave og går som katten om den varme grød, udskyder at gå igang og laver overspringshandlinger. Du tænker måske at det er meget svært og uoverkommeligt at få skrevet opgaven, og at hele processen kommer til at blive sur og kedelig.
Allerede her har vi en masse gode ting at tage fat på:
– Hvorfor udskyder du at gå igang? – hvad sker der hvis du tager tyren ved hornene med det samme? Jeg kan hjælpe dig med “gå igang” værktøjer. Ofte bliver vi forbløffede over hvor frigørende det er at rykke på netop det vi holder os tilbage fra.
– Hvorfor tror du det bliver surt og kedeligt? – Det er en ting du fortæller dig selv! – Jeg kan hjælpe dig til at fortælle noget nyt. Vores oplevelse af ting er mest et resultat af vores tanker, og mindre af virkeligheden. At se ting fra nye retninger og ændre vores automatiske måde at tænke på, kan nogle gange fuldstændig forvandle vores oplevelse.
– Hvorfor tror du det bliver svært? – Vi kan som regel meget mere end vi tror – jeg kan hjælpe dig med at finde strategier og veje gennem udfordringer, hvor dine evner og ressourcer bruges bedst muligt. Når vi begynder at arbejde på måder der passer godt til os selv, fremfor hvordan vi synes det skal gøres, bliver mange opgaver både lettere, sjovere og mere berigende.
For mig er god coaching en måde at skabe bedre flow i den kreative og mentale energi. Det er en slags hjerneyoga! Yoga aktiverer livskraft og blodgennemstrømning, ved at blødgøre og opløse spændinger, opbygge ny styrke, finde bedre holdning og dybere kontakt til kroppen. God coaching handler for mig om det samme i hjernen: At finde livskraft og kreativitet ved at blødgøre og opløse mentale blokeringer, opbygge ny mental styrke, finde bedre indstillinger overfor udfordringer og en dybere kontakt til de evner og kvaliteter du har.

Om min egen baggrund:

Som mange andre er min interesse for udvikling, terapi og selvudvikling ikke kommet af sig selv, den er startet udfra et behov. Det var en stor krise i min ungdom, hvor jeg hverken vidste hvad der var op eller ned, eller hvem jeg selv var, der fik mig selv til at søge hjælp. Jeg stod på det tidspunkt i  mellem at få hjælp eller gå i opløsning, heldigvis valgte jeg at søge hjælp. Med god vejledning fra Finn Kunze, som senere blev min lærer, blev det et intensivt udviklingsforløb som bragte mange svære områder frem i bevidsthedens lys, og skabte nyt syn på mig selv og fremtidens muligheder. Det væsentligste jeg har lært af at arbejde med mine egne svære ting, og gennem at arbejde med andre professionelt, er at at kriser og smerte indeholder store muligheder for vækst og udvikling, hvis vi kan stille os åbne for det.

Jeg har haft mit fima med coaching og mentoring siden 2013, har arbejdet med private klienter og haft mentoringkontrakter med kommuner. I 2018 har jeg omlagt mit firma til at fokusere på coaching for people-pleasere og særligt sensitive. At kalde det “People pleaser” er et slags kompromis, da der ikke helt findes ord på dansk der egentlig dækker området. For at præcisere det lidt mere, kan man tilføje ord som medafhængig –  codependent, flink fyr/sød pige – Nice guy syndrome, good girl syndrome, anerkendelsesafhængig – approval addict, og desuden kigge på området af særligt sensitive og sårede empater, som ofte passer i kategorien.

Ja, kørt barn har mange navne, kort fortalt på godt dansk: følsomme mennesker med lavt selvværd.

Min egen baggrund som people pleaser/medafhængig/codependent:

Mit eget liv har været (og er stadig) påvirket af people pleaser eller codependency mønstre (jeg bruger begge begreber med samme betydning). Jeg har haft flere nedture i depressive tilstande, været i usunde parforfold, haft flugttendenser med alkohol og kæmpet med mærkelige former for selvsabotage. Jeg kender hvordan forkerthedsfølelse og en streng indre kritiker, kan gøre selv de enkleste fremskridt til kæmpe udfordringer. Jeg ved hvordan parforhold, selv med søde partnere kan være præget af fjernhed, og en følelse af ensomhed, hvor det kan være svært at forstå hvad der er galt. Jeg har været igennem forhold med narcissistiske partnere, oplevet gaslighting, følelsesmæssig vold og manipulation, og ved hvor nedbrydende det kan være, og hvor udfordrende det er at komme sig over.

Selvom jeg har været involveret i selvudvikling og terapi siden år 2000, så tog det mig mange år egentligt at finde ind til kernen af hvad mine egne udfordringer var, og ikke mindst hvordan jeg skulle arbejde med dem. Som jeg ser det nu, så handler det om at tendensen til at miste sig selv som people pleaser har rødder i barndomssår (kompleks PTSD), som kan være utroligt svære at få øje på, hvis man ikke ved hvor man skal kigge. Det er min oplevelse at mange terapeuter og psykologer ikke har forståelse for kompleksiteten i alvorlig codependency, og ikke har de nødvendige redskaber til at hændtere problematikkerne. Heldigvis er der en bedre forståelse af området internationalt, hvor der over de senere år er kommet en stor viden fra miljøet som beskæftiger sig med narcissisme og ofre for narcissistisk misbrug, som har bragt banebrydende forståelser og værktøjer på banen. Indenfor området af traumeforståelse har især kompleks ptsd og Pete Walkers arbejde (som stadig er ret nyt i Danmark) været et stort bidrag til arbejdet med codependency.