TERAPI

Terapi handler for mig om at arbejde med de måder vi er skadet på. Jeg forstår vores skadetheder som traumer, skabt igennem de relationer og omstændigheder vi har været i i barndommen. De fleste familier er dysfunktionelle i en eller anden grad, og de fleste af os har været i omstændigheder der har skadet os. Det kan både handle om at man har været udsat for fysiske eller følelsesmæssige overgreb, eller handle om at man har oplevet en mangel på at blive mødt med omsorg, set for den man er, eller på anden måde manglet at blive støttet og varmet. Jeg mener at traumebaserede reaktioner er ufatteligt udbredte, og en stor del af almindeligt liv. Mange mennesker færdes det meste af tiden i en tilstand af at være fastlåst i traumereaktioner, hvor følelsesmæssige flashbacks gennemsyrer tilværelsen, og skaber reaktioner som er skadelige for dem selv og ofte også andre.

Når vi møder store ændringer i livet, gennemgår kriser, eller store udfordringer, så bliver vores traumatiserede sider ofte aktiveret. Det er som regel igennem de sværeste forhold i livet, at vi møder de sværeste og tungeste ting i os selv. Det er samtidig i disse situationer at vi har muligheden for at møde vores traumatiserede sider, arbejde med dem, og forvandle dem.

At arbejde terapeutisk går både ud på at få bevidstgjort de traumer der præger en, få skabt følelsesmæssig forløsning i et trygt rum, samt finde måder og veje at håndtere og være i traumereaktionerne på, når de opstår. Jeg har god erfaring med at lade en terapeutisk proces bestå af en blanding af trygge samtaler, hvor du kan lette og udtrykke dig, kombineret med daglige træninger du selv foretager dig. Det egentlige store arbejde med at forløse og bearbejde vores traumeprægede sider, foregår ude i livets virkelige relationer. Min måde at støtte dig til at bearbejde traumer på, går derfor ofte ud på at støtte hvordan du selv skaber dine forvandlinger, ved at møde nye og gamle relationer på nye måder.