SPIRITUALITET

    Spiritualitet er at vide at man er en del af noget større, at vores væren i livet er at være til stede i noget, som går langt ud over os selv. Om vi så kalder dette større for Gud, naturen, eksistensen eller noget helt andet, er mindre vigtigt. Det at kunne mærke noget større, og lade bevidstheden hvile i det større, uden at ville blande sig eller ændre noget, er det vigtigste.

Spiritualitet bevæger sig udover de områder af livets forståelse, som psykologi og filosofi almindeligvis beskæftiger sig med. I spirituelle øjeblikke mærkes de oplevelser af væren, som ikke kan udtrykkes direkte i ord, som ikke lader sig forstå med det rationelle sind. Tværtimod vil det rationelle sind fjerne os fra spiritualitet.

I en kontakt til spiritualitet mærkes den kvalitet som gennemstrømmer livet i alle dets forhold. I medgang og modgang, i glæde og sorg, succeseer og katastrofer er livets kvalitet gennemstrømmende. Der er et større end “mig”, der har en egen skønhed og mening. Når den mening kan kontaktes og mærkes, kan vores prøvelser og lidelser fremstå i nyt lys. Vi erkender at livets katastrofer og modgang er vigtige for vores vækst og udvikling. Livets smerte er i et spirituelt lys, ikke noget der skal fjernes eller bedøves, men snarere en del af livets helhed og en katalysator for vores vækst på personligt og mellemmenneskeligt plan. I spiritualitet kan man være til stede med alle de skadetheder, fejl, mangler og traumer der måtte være, og lade livets lys være til stede i det hele. Det betyder ikke, at man ikke skal forsøge at ændre på noget, eller bearbejde traumer og uhensigtsmæssige sider, tværtimod. Det betyder blot at man kan være perfekt i al sin uperfekthed, og helt rigtig, også i “forkerthederne”.

Jeg er bestemt ikke nogen spirituel lærer, men har nørdet en del forskellige spirituelle praksisformer indenfor meditation, og studeret forskellige spirituelle traditioner og deres praksisformer, og haft en spirituel praksis siden år 2001 Jeg har modtaget læring fra Jes Bertelsen, og fra min egen væsentligste lærer Finn Kunze indenfor bla. kristen mystik og meditation.

Spiritualitet forbindes ofte med overtro, naivitet, eller uvidenskabelighed. Det er synd for spiritualitet behøver ikke at handle om naive forestillinger, eller være uvidenskabeligt. En moderne nøgtern spiritualitet er for mig fuldstændig kompatibel med en ligeså moderne videnskabelighed. For mig er spiritualitet, psykologi og videnskab forskellige optikker at se og forstå verden i, der hver især har deres store fordele og berettigelse. De tre optikker kan og bør i en moderne forståelse supplere hinanden. Nogle gange er en knastør neurobiologisk forståelse af hjernens mekanismer det bedst kan hjælpe os nu og her. Andre gange er de psykologiske og filosofiske perspektiver det mest givende, og andre gange er en kontakt til livets spirituelle dimension det der skaber mulighed for udvikling. I min personlige oplevelse skaber den integrale forståelse, hvor naturvidenskabelige, analytiske og spirituelle perspektiver kan rummes samtidig, den mest nuancerede vej til udvikling.